projekt nr 11

11. Przebudowa chodnika przy ul. Senatorskiej wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 4


Opis projektu

Chodnik ma ponad 80 metrów długości. Ponieważ ta część miasta znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej, ciąg pieszy musiał być wykonany z materiałów kamiennych. Wcześniej był wyłożony płytami betonowymi, które uległy zniszczeniu. W ramach tej inwestycji powstał odcinek podziemnej kanalizacja dla sieci Legman, wyrównano też krawężniki przy jezdni. Wjazd do szkoły zbudowano również z kostki. Tereny zielone zostały wyrównane i zabezpieczone metalowymi słupkami przed wjazdem samochodów.