projekt nr 2

2. Termomodernizacja (etap II) segmentu A - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej 3


Opis projektu

Zadanie objęło ocieplenie ścian oraz przebudowę dachu ZSO nr 3 przy ul. Mazowieckiej.