projekt nr 1

1. Budowa chodnika przy ulicy Struga


Opis projektu

Mieszkańcy ul. Struga mają teraz bezpieczny i wygodny trakt pieszy, biegnący od ul. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Lipową. Chodnik został zbudowany z kostki betonowej. Ma prawie kilometr długości. Podczas tej inwestycji wymieniono także krawężniki i wyregulowano studzienki.