projekt nr 11

11. Budowa siłowni plenerowej przy ul. Goździkowej


Zdjęcie inwestycji LBO 2016

Opis projektu

W ramach tego zadania oprócz urządzeń do ćwiczeń zainstalowane zostały, na utwardzonym kostką placu,  stoły do gier, ławki, śmietniki i piłkochwyty. Zbudowano także ścieżki z kostki brukowej.

Załączniki