projekt nr 10

10. Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej


Opis projektu

Zakres inwestycji obejmował między innymi: budowę miejsc parkingowych z kostki brukowej, drogi dojazdowej, chodników i jezdni wraz z odwodnieniem terenu.

Załączniki