projekt nr 7

7. Przebudowa chodnika przy kościele św. Jana - ul. Ojców Zbigniewa i Michała


Opis projektu

Prace w ramach inwestycji polegały na zdjęciu starych granitowych płyt i krawężników, wykonaniu podbudowy oraz ułożeniu nowych granitowych płyt, krawężników, a także kamiennej kostki brukowej. Zdjęte płyty zostaną użyte do naprawy innych chodników w mieście. Dodatkowo, poza chodnikiem, została wykonana wysepka przed muzeum, która uniemożliwia parkowanie samochodów przed bramą wjazdową do tego obiektu.

Załączniki