projekt nr 3

3. Rozbudowa terenu rekreacyjnego Park - Piekary przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 w Legnicy


Zdjęcie inwestycji LBO 2016

Opis projektu

Park Piekary (w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 20) powstał dzięki zaangażowaniu mieszkańców w Legnicki Budżet Obywatelski. W edycji LBO 2016 wzbogacił się o ogród skalny z przebiegającym nad nim drewnianym mostkiem i altanę dla zakochanych. Kolejnymi urządzeniami na nowym placu zabaw są huśtawka, bocianie gniazdo i linarium. Posadzono drzewa i krzewy, ustawiano ławki, a kolejne ścieżki wyłożono kostką. Na zniwelowanym terenie posiana jest trawa.

Załączniki