projekt nr 2

2. Przebudowa nawierzchni drogowej ul. Szczygla


Zdjęcie inwestycji LBO 2016

Opis projektu

Podczas prac starą nawierzchnię asfaltową zastąpiła nowa z kostki betonowej. Kostka ułożona jest też na chodnikach, wymieniono krawężniki i studzienki. Przed rozpoczęciem tej lokalnej inwestycji na ul. Szczyglej Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wymieniło przyłącza do domów.

Załączniki