projekt nr 1

1. Przebudowa chodnika przy ul. Akacjowej


Zdjęcie inwestycji LBO 2016

Opis projektu

Chodnik zbudowany jest z kostki betonowej. Mieszkańcy głosowali na to zadanie, bo stara nawierzchnia z płyt była bardzo zniszczona.

Załączniki