projekt nr 4

4. Przebudowa chodnika od ul. Wrocławskiej, wzdłuż ul. Gwiezdnej 1-27, do ul. Gwiezdnej 35 wraz z dojściami


Zdjęcie inwestycji  LBO 2017

Opis projektu

W ramach inwestycji powstała została wykonana rozbiórka nawierzchni chodnika z betonowych płytek i obrzeży oraz ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z dojściami. Powstały też nowe krawężniki, słupki blokujące, włazy i studzienki kanalizacyjne.

Załączniki