projekt nr 6

6. Bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców - Al. Rzeczpospolitej 58


Zdjęcie inwestycji LBO 2018

Opis projektu

Zakres zadania objął m. in: niwelację istniejącego terenu, - roboty ziemne przy profilowaniu terenu, - budowę nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej i z ażurowych płyt betonowych, - wymianę nawierzchni chodnika, - rewitalizację zieleni - nasadzenia krzewów, założenie trawnika, - dostawę i montaż elementów małej architektury,

Załączniki