projekt nr 2

2. „Spokojna/Bociania/Wronia oraz Ogrody Działkowe „Szarotka”- budowa chodnika wzdłuż Spokojnej oraz modernizacja terenu wzdłuż „Szarotki”


Zdjęcie inwestycji LBO 2018

Opis projektu

Zakres inwestycji obejmował m.in.: budowę chodnika z kostki betonowej wraz z obrzeżami, wymianę krawężników, wykonanie pobocza utwardzonego tłuczniem kamiennym i inne.

Załączniki