projekt nr 11

11. Budowa chodnika wzdłuż ul. Malwowej wraz z korektą łuków na skrzyżowaniu z ul. Nowodworską


Zdjęcie inwestycji LBO 2019

Opis projektu

Inwestycja objęła budowę chodnika wzdłuż ul. Malwowej wraz z korektą łuków na skrzyżowaniu z ul. Nowodworską.

Chodnik z betonowej kostki ułożono na odcinku ponad 230 m. Dzięki tej inwestycji można wygodnie i bezpieczne dojść m.in. do kompleksu sportowego, który powstał dzięki zaangażowaniu mieszkańców tej części miasta w Legnicki Budżet Obywatelski.

Załączniki