projekt nr 10

10. Przebudowa boksów w celu poprawy warunków bytowych zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul. Ceglanej 2


Zdjęcie inwestycji LBO 2019

Opis projektu

W Legnickim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt zakończyła się przebudowa 15 boksów. Wymienione w nich są posadzki, okładziny ścienne, system odprowadzania ścieków. Zakupiono także cztery ławki, dwa stoły i namiot, w którym odbywały się spotkania dla dzieci i młodzieży.

Załączniki