projekt nr 9

9. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Św. Wojciecha, Działkowej i Żwirki i Wigury


Opis projektu

Projekt zakładał budowę jezdni, chodników, dojazdu do garaży, utwardzenie terenu żwirem i instalację oświetlenia.