projekt nr 7

7. "Droga w Sercu Miasta" - Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Chojnowska, Piekarska i Rynku w celu rewitalizacji przestrzeni publicznej


Opis projektu

I etap budowy "Drogi w sercu miasta" objął przebudowę drogi w podwórku ul. Chojnowskiej 3 - 9. Zadanie polegało na zdjęciu starych płyt betonowych z jezdni i zastąpieniu ich nowymi. W ramach zadania powstał również chodnik.

Załączniki