projekt nr 8

8. Zagospodarowanie podwórka na cele rekreacyjne pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego


Zdjęcie inwestycji LBO 2020

Opis projektu

Zakres robót obejmował m.in.: montaż urządzeń zabawowych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni z mat, wykonanie i montaż elementów małej architektury (kosze na odpadki, ławki z oparciami, stolik betonowy z siedzeniami, lampy solarne).

Załączniki