projekt nr 6

6. EKO - SKWER Horyzontalna


Zdjęcie inwestycji LBO 2020

Opis projektu

Zmieniło się otoczenie ul. Horyzontalnej i tej części osiedla Kopernik. Powstał tam trawnik parkowy, strefa postoju i ścieżki z nawierzchnią mineralną, tablice edukacyjne, nasadzona zieleń i mała architektura.

Załączniki