projekt nr 12

12. Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - budowa boiska sportowego przy placu zabaw przy ul. Stanisławowskiej


Opis projektu

Zakres inwestycji obejmował m.in.: roboty ziemne wraz z odwodnieniem, budowę boiska z bezpiecznej nawierzchni o pow. 537,6 m2, niwelacji terenu wraz z wykonaniem trawników – 306 m2, montażu kosza do gry w koszykówkę oraz ławek młodzieżowych.
Wcześniej przy ul. Stanisławowskiej powstały: plac zabaw, siłownia plenerowa oraz miejsca wypoczynku. Zadania zrealizowane zostały także w ramach LBO.