projekt nr 8

8. Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych


Opis projektu

Przedmiotem zamówienia była rozbudowa drogi gminnej ul. Wiązowej w Legnicy, polegająca na budowie chodnika oraz zatok postojowych. W ramach zadania zbudowano zatoki postojowe na 11 miejsc oraz chodnik wzdłuż granicy pasa drogowego wraz z dojściem do zatok. Zamontowano słupki zabezpieczające przed wjazdem pojazdów na chodnik i pas zieleni.