projekt nr 2

2. Chodniki i skwer na Goździkowej - II Etap - Pół miliona na Sienkiewicza!


Skrócony opis projektu

Kontynuacja budowy chodników i skweru przy ulicy Goździkowej. Budowa brakujących fragmentów chodników od ulicy Morelowej do ulicy Fiołkowej.

Opis projektu

Budowa brakujących części chodników i kontynuacja etapu z LBO2021. Budowa chodnika przy ulicy Goździkowej: od ulicy Morelowej do cmentarza przy ulicy Zielnej/Malwowej. Budowa chodnika od ulicy Bratkowej do Fiołkowej. Uporządkowanie terenu wraz z wykonaniem nowych nasadzeń krzewów i drzew. Montaż elementów architektury miejskiej tj. kosze na śmieci, tablicy ogłoszeń, pergola przy placu zabaw.