projekt nr 5

5. Przebudowa chodnika przy ul. Tokarzewskiego


Skrócony opis projektu

Projekt ma na celu modernizację chodnika wzdłuż całej ul. Tokarzewskiego. Przebudowa nawierzchni omawianego odcinka zwiększy zarówno bezpieczeństwo jak i komfort użytkowania przez mieszkańców.

Opis projektu

Chodnik jest najczęściej użytkowaną przez mieszkańców Piekar B drogą prowadzącą w linii prostej do i ze szkoły nr20.