projekt nr 3

3. Rozbudowa parku sportowego Arena Piekary.


Skrócony opis projektu

Projekt zakłada budowę boiska do koszykówki oraz wyposażenie terenu w dodatkowe ławki, leżaki oraz zadrzewienie części działki. Celem projektu jest uzupełnienie obiektu o kolejną dyscyplinę sportową jaką będzie można tam uprawiać - tym razem koszykówkę ( po wybudowanych już miejscach na piłkę nożną i siatkową).

Opis projektu

Inwestycja jest kontynuacją dwóch poprzednich edycji, które przyniosły całkowitą zmianę tego obszaru. Stare boiska trawiaste i betonowe, niezorganizowany teren zmieniły się w miejsce gdzie dzieci, młodzież oraz całe rodziny mogą odpocząć, pograć w piłkę nożna na tartanowym boisku czy w piłkę siatkową na piasku. Obecnie planujemy budowę boiska o wymiarach pozwalających na uplasowanie go na pozostałej części działki wraz z piłkochwytami. Boisko wykonane z tartanu, o szacunkowej powierzchni między 120-180 m2. Dodatkowo celem zazielenia proponujemy zwiększenie liczby drzew i zielonych krzewów. Całość chcielibyśmy uzupełnić dodatkową infrastrukturą do odpoczynku. tj. ławki, leżaki i stoły. Poprzednie edycje i duże zainteresowanie obiektem, gdzie w słoneczne dni czas spędza w tym miejscu nawet 20-30 osób powoduje że właściwym byłoby jego uzupełnienia o wspomnianą koszykówkę ,infrastrukturę i zieleń.