projekt nr 2

2. Piękne alejki w okolicy przychodni przy ul. Tatrzańskiej wzdłuż bloków ul. Pomorska 4-16.


Skrócony opis projektu

Projekt podniesie bezpieczeństwo spacerowiczów poprzez nałożenie nowej nawierzchni i doświetlenie terenu w okolicy przychodni przy ul. Tatrzańskiej. Ludzie starsi oraz rodziny z dziećmi będą mogli korzystać z równej nawierzchni oraz walorów estetycznych terenu.

Opis projektu

Przede wszystkim obecne alejki koło przychodni przy ul. Tatrzańskiej są w opłakanym stanie a w wyniku opadów tworzą się na nich ogromne kałuże , co uniemożliwia sprawne poruszanie się po nich.
Projekt pozwoli również na bezpiecznie poruszanie się po bardzo ciemnej okolicy.
Z realizacji tego projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy.
Zwiększy się również bezpieczeństwo osób korzystających z pobliskiej siłowni.