projekt nr 7

7. Zielona metamorfoza Skweru przy ul. Św. Trójcy


Skrócony opis projektu

Przedmiotem zadania jest przebudowa Skweru Ofiar Niemieckich Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych w Legnicy, położonego pomiędzy ulicami: św. Trójcy i Drukarską.

Opis projektu

Przedmiotowy skwer jest ogólnodostępnym terenem zieleni, sąsiadującym z zabytkową zabudową mieszkalną i sakralną. Jego położenie pozwala na kontemplację, wyciszenie i relaks. Niestety przez długie lata użytkowania skwer został wyeksploatowany i stracił na blasku.  
Proponuję by wykonać go w nowoczesnej technologii, zachowując jego geometryczny kształt i reprezentacyjną funkcję, by dalej mógł służyć mieszkańcom.  W tym celu proponuję wykonanie czterech głównych ciągów komunikacyjnych.  Alejki wybudowane w technologii mineralnej umożliwią swobodną komunikację, odpoczynek oraz odprowadzą wody opadowe w kierunku zieleni.    Towarzyszące im szerokie i wygodne ławki parkowe dadzą wytchnienie a zamontowane kosze na odpady pozwolą utrzymać czystość. Na nawiezionej nawierzchni, zostaną wykonane nasadzenia roślin oraz powstanie trawnik z rolki. Wykonane przyłącze wodne pozwoli na systematyczną pielęgnację roślin w okresach suszy, tym samym całoroczne, reprezentacyjne utrzymanie skweru.  
W celu upamiętnienia poległych w Niemieckich Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych zaplanowano geometryczny skwer o stonowanej formie i kolorystyce. Jako pamięć męczeńskiej śmierci proponuje się wysadzenie czerwonych buków otoczonych żywopłotami.
Zagospodarowanie ma na celu:
1. Uporządkowanie zieleni istniejącej.
2. Wymianę 175 mb istniejącego żywopłotu.
3. Przebudowę układu ścieżek z zachowaniem symetrii.
4. Retencjonowanie wody opadowej.
5. Wykonanie przyłącza wody w celu nawadniania roślin w czasie suszy.
6. Wymianę gleby na głębokości min. 25 cm.
7. Zagospodarowanie zieleni średniej i wysokiej.
8. Założenie nowej nawierzchni trawiastej.
9. Montaż ławek parkowych i pojemników na odpady.