projekt nr 5

5. Budowa ciągu pieszo- rowerowego między ogródkami działkowymi przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy.


Skrócony opis projektu

Budowa ciągu pieszo-rowerowego znacznie ułatwi przemieszczanie się mieszkańcom Osiedla Ptasiego  z Osiedlem Kopernika. Chodnik z kostki brukowej w znaczący sposób poprawi komfort przemieszczania się osobom starszym i rodzinom z dziećmi, a także rowerzystom.

Opis projektu

Budowa ciągu pieszo- rowerowego między ogródkami działkowymi przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy z kostki typu Pol- Bruk. Budowa ciągu pieszo-rowerowego znacznie ułatwi przemieszczanie się mieszkańcom Osiedla Ptasiego  z Osiedlem Kopernika. Chodnik z kostki brukowej w znaczący sposób poprawi komfort przemieszczania się osobom starszym i rodzinom z dziećmi, a także rowerzystom.