projekt nr 3

3. Oświetlony teren zielony-skwer przy ul. Neptuna


Skrócony opis projektu

Celem projektu jest zamontowanie lamp parkowych, które będą oświetlać ścieżki skwerku by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Projekt zakłada również montaż Punktów Kamerowych Monitoringu Miejskiego wraz ze strefą bezpłatnego dostępu do Internetu.

Opis projektu

Bezpieczeństwo mieszkańców powinno być kwestią najważniejszą. Ścieżki są ważną trasą pieszą dla mieszkańców bloku, w szczególności: podczas spacerów z psami po zmroku, powrotu do domu z pracy czy kościoła. Mieszkańcy chętnie spędzają tu czas do późnych godzin wieczornych. Na uwagę zasługuje fakt, iż jest to jedyne miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe dla mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa po zmroku.