projekt nr 2

2. Nauka, ruch i zabawa to ważna sprawa przy SP 1.


Skrócony opis projektu

Przy SP1 w Legnicy powstanie edukacyjno-przyrodnicza ścieżka. Nastąpi  rewitalizacja starego placu zabaw w nowoczesne miejsce do spotkań i integracji. Teren przy szkole wzbogacony zostanie również  o gry chodnikowe. Z inwestycji będą mogli korzystać okoliczni mieszkańcy,  nauczyciele i uczniowie szkoły oraz  wychowankowie oddziału przedszkolnego.

Opis projektu

Projekt wzbogaci ofertę edukacyjną i rekreacyjną szkoły i dzielnicy. Sprawi , że będzie to miejsce integracji całych rodzin. W ogródku szkolnym od strony ulicy Kamiennej  znajduje się stary plac zabaw. Chcemy  to miejsce  przebudować, odnowić oraz wyposażyć w tablice sensoryczne , gry edukacyjne, nowoczesne, bezpieczne podłoże i nowe sprzęty do zabawy. Dodatkowo na chodniku przed wejściem do szkoły zostaną namalowane wielkoformatowe gry powierzchniowe, które urozmaicą przestrzeń do zabawy i nauki. Miejsce to  będzie atrakcją nie tylko dla maluchów, ale też dla uczniów starszych klas oraz społeczności lokalnej. Natomiast  ścieżka edukacyjno- przyrodnicza wzdłuż boiska od ul. Kamiennej  znacząco wzbogaci ofertę dzielnicy oraz podniesie poziom nauczania przyrody i biologii o ważne i interesujące elementy.  Przestrzeń ta da szansę na organizację bardziej interesujących zajęć szkolnych, pozaszkolnych i stanie się dla uczniów oraz mieszkańców dzielnicy atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu. Ścieżka edukacyjna może stanowić cel spacerów dla rodzin z małymi dziećmi zamieszkujących  okolicę. Nowe miejsce  z ciekawym sprzętem edukacyjnym w postaci gier terenowych  przyczyni się do promocji aktywnego poznawania przyrody wśród społeczności. Będzie to jedyne takie miejsce w dzielnicy związane tematycznie z elementami przyrody najbliższej okolicy (ptaki, drzewa, rzeka).