projekt nr 1

1. Przebudowa chodników przy ul. Kartuskiej


Skrócony opis projektu

Projekt ma na celu ułatwienie poruszania się mieszkańcom, zwłaszcza niepełnosprawnym ruchowo. Obecny stan chodników powoduje zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Projekt przewiduje przebudowę chodników na odcinku od ul. K. Wielkiego do ul. Łąkowej.

Opis projektu

Projekt przewiduje zdemontowanie starych chodników i wykonanie nowych z kostki betonowej  lub granitowej w zależności od dostępnej technologii.