projekt nr 6

6. Modernizacja nawierzchni podwórza pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego.


Skrócony opis projektu

Projekt zakłada utwardzenie nawierzchni w podwórku pomiędzy ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego oraz utworzenie terenu zielonego.

Opis projektu

Na realizacji projektu zyskają wszyscy mieszkańcy naszego podwórka, ponieważ droga dojazdowa do garaży i śmietników znajdujących się w podwórku to koleiny i dołki. Niestety po deszczu nie można dojść do garażów i śmietników. Wjeżdżające pojazdy na podwórko zaczepiają podwoziem o nawierzchnię, a dziur przybywa z miesiąca na miesiąc, które stają się coraz głębsze. My mieszkańcy własnymi sposobami zasypujemy dziury wykorzystując gruz po remontach mieszkań. Na drodze jest już taka ilość ziemi, że wystaje poza krawężniki. W okolicy garaży powstanie teren zielony pełniący funkcję retencyjną dla drogi.