projekt nr 5

5. "Droga w sercu miasta - etap III" - Rozbudowa. Rewitalizacja wnętrza ulic Chojnowska, Rynek i Piekarska


Skrócony opis projektu

Kontynuacja i ostatni etap remontu kwartału podwórkowego ulic Piekarska, Rynek i Chojnowska.

Opis projektu

Zyskają wszyscy mieszkańcy miasta z uwagi na lokalizację w samym centrum - Rynku przy najważniejszych budynkach miasta. W ramach III etapu planuje się również  przebudowę "nawierzchni" na działce 496.