Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Rewitalizacja terenu podwórza w kwartale ulic Szkolnej, Mickiewicza, Łukasińskiego, Roosevelta


Skrócony opis projektu

Projekt rewitalizacji terenu podwórza w kwartale ulic Szkolnej, Mickiewicza, Łukasińskiego, Roosevelta obejmuje utwardzenie, skanalizowanie terenu, budowę chodników i jezdni, wytyczenie miejsc parkingowych wraz z montażem oświetlenia i nasadzeniem drzew oraz krzewów.

Opis projektu

Wykonanie kompleksowego projektu rewitalizacji terenu wraz z jego realizacją
Zakres rewitalizacji:
-utwardzenia terenu
-skanalizowanie terenu
-wytyczenie chodników i jezdni
-oświetlenie terenu
-odpowiednie utwardzenia terenu wokół jak i pod planowanym zasiekiem śmietnikowym w sposób umożliwiający właściwy dojazd po odbiór odpadów i swobodne dojście mieszkańców do śmietników (zgodnie z wytycznymi służb komunalnych)
-wytycznie miejsc parkingowych wraz z obiektami małej architektury
-wykonanie nasad nowych drzew i krzewów
Uzasadnienie
Obecnie mieszkańcy w sposób ograniczony korzystają z terenu podwórza, gdyż jest on niezagospodarowany. Projekt umożliwiłby mieszkańcom poruszanie się po suchym, łatwym do utrzymania w czystości i oświetlonym terenie oraz stworzył bezpieczne dojście do pojemników na odpady segregowane.
Projekt umożliwi pojazdom odbierającym odpady wjazd po odpowiednio utwardzonej nawierzchni. Rozwiązany zostanie problem utrudnionego poruszania się po zniszczonym terenie przez pojazdy służb komunalnych oraz zapobiegnie tworzeniu się głębokich kolein szczególnie po opadach, które są ciągle odnawiane przez kolejne odbiory odpadów. Niemal każdego roku zdarzają się sytuacje gdy pojazdy odbierające odpady grzęzną w błocie i nie są w stanie wyjechać z terenu podwórka bez pomocy w postaci holowania.
Realizacja projektu ułatwi dojazd jakichkolwiek służb ratunkowych w celu ewentualnego ratowania życia jak i pomocy mieszkańcom.
Odpowiednio utwardzony teren na który w przyszłości zostanie zbudowany zasiek śmietnikowy pozwoli w sposób odpowiedni utrzymać czystość w miejscu terenu gdzie aktualnie znajdują się luźno pozostawione kontenery. Dodatkowo zasiek pozwoli zapobiec wyrzucania odpadów przez osoby spoza terenu wspólnot które jako jedyne powinny z niego korzystać. Aktualnie zdarzają się przypadki gdy obce samochody podjeżdżają pod kontenery szczególnie w godzinach nocnych i wyrzucając swoje odpady przez co miejsce na odpady mieszkańców jest szybciej wyczerpywane.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Rewitalizacja terenu podwórza w kwartale ulic Szkolnej, Mickiewicza, Łukasińskiego, Roosevelta