projekt nr 1

1. Przebudowa chodnika przy ulicy Zofii Kossak


Skrócony opis projektu

Przebudowa chodników - wymiana starej nawierzchni na nową, usunięcie nierówności, obniżenie i wyrównanie obrzeży, rewitalizacja małej zieleni oraz remont wjazdu - uzupełnienie dużych ubytków w nawierzchni i jej wyrównanie. Projekt związany jest z bezpieczeństwem, dostępnością architektoniczną oraz estetyką przestrzeni miejskiej.

Opis projektu

Obszar projektu to ul. Zofii Kossak i częściowo ul. Elizy Orzeszkowej w Dzielnicy Tarninów. Przedmiotem projektu jest przebudowa chodnika poprzez wymianę starej nawierzchni na nową, usunięcie nierówności, obniżenie i wyrównanie obrzeży, rewitalizację małej zieleni przy chodnikach oraz remont wjazdu - uzupełnienie ubytków w nawierzchni i jej wyrównanie.

Przy ulicach oraz w ich bliskim sąsiedztwie znajdują się budynki mieszkalne,  usługowe (gastronomia, sklepy, usługi projektowe, geodezyjne, radcy prawni, biuro rachunkowe, psycholog, NFZ), instytucja kościelna, siedziba stowarzyszenia (Kyczera).
Zadanie jest istotne, gdyż przyczyni się do usunięcia barier architektonicznych, zwiększenia dostępności przestrzennej i bezpieczeństwa poruszania się w obszarze objętym projektem. Z rezultatów korzystać będą mieszkańcy Legnicy, w tym osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, seniorzy, matki z wózkami dziecięcymi, a także właściciele działalności gospodarczych, osoby korzystające z ich usług czy wierni Cerkwi prawosławnej.