projekt nr 5

5. Rozbudowa Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Legnicy. Budowa nowych boksów oraz wybiegów dla psów.


Skrócony opis projektu

Budowa nowych boksów wraz z wybiegami dla psów w legnickim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Projekt ma na celu poprawę warunków bytowania psów, zapewnić im bezpieczną i wygodną przestrzeń życiową oraz odpowiednie warunki sanitarne. Wybiegi mają pozwalać psom na korzystanie z ogrodzonej przestrzeni wg. własnych potrzeb.

Opis projektu

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa jednego segmentu boksów bytowych dla bezdomnych psów w schronisku w Legnicy, polegająca na: rozbiórce istniejącego starego pawilonu oraz budowie nowego pawilonu podzielonego na osobne boksy dla psów wraz z dobudową wybiegów. Boksy zostaną wybudowane zgodnie ze współczesnymi standardami. Boksy będą zapewniać odpowiednią przestrzeń życiową dla psa oraz odpowiednie warunki sanitarne. Wybiegi dla psów pozwolą im korzystać z ogrodzonej przestrzeni - swojego wybiegu wg własnych potrzeb i możliwości.
Celem projektu jest poprawa warunków bytowania zwierząt w schronisku. Zapewnienie im bezpiecznej przestrzeni oraz stworzenie odpowiednich warunków sanitarnych wraz z ułatwieniem codziennej obsługi boksów i utrzymania higieny pomieszczeń pracownikom schroniska.