projekt nr 3

3. Rewitalizacja podwórka między ulicami Książęca, Żwirki i Wigury, Franciszkańska, św. Wojciecha


Skrócony opis projektu

Zaniedbane podwórko w centrum miasta, otoczone kamienicami, zostanie uporządkowanie poprzez stworzenie zadaszonych zasieków na śmietniki, wybudowanie drogi dojazdowej dla śmieciarek,

Opis projektu

Zaniedbane podwórko w centrum miasta, otoczone kamienicami, zostanie uporządkowanie poprzez  wybudowanie drogi dojazdowej.

Poprawa estetyki miejsca. W obecnym stanie podwórko wygląda bardzo źle, jest od wielu lat zaniedbane i odstrasza swoim wyglądem. Rewitalizacja przestrzeni pomiędzy kamienicami zwiększyłaby bezpieczeństwo. Poprzez realizację projektu teren stanie się atrakcyjny, bezpieczny dla społeczności lokalnej.