projekt nr 2

2. Plac zabaw dla psów oraz uporządkowanie i oświetlenie terenu przy ul. Stanisławowskiej.


Skrócony opis projektu

Plac zabaw dla psów oraz uporządkowanie i oświetlenie terenu przy ul. Stanisławowskiej.

Opis projektu

Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Nowogródzkiej 1-8 poprawi nie tylko estetykę ale przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkających tam mieszkańców. Uporządkowanie działki 134/2 na której znajduje się plac zabaw polega na:
- naprawa ciągu pieszego łączącego ul. Stanisławowską z ul. Drohobycką,
- wykonanie oświetlenia wzdłuż w/w ciągu pieszego,  chodnik ten stanowi główny ciąg komunikacyjny do sklepu, do kościoła.
- wzdłuż działki przebiega alejka (droga) asfaltowa, która po naprawie (połatanie dziur) mogłaby służyć jako miejsce spacerowe a dzieciom do nauki jazdy na rowerze i rolkach. -
- wzdłuż w/w drogi projekt zakłada ustawienie kilka ławek gdzie będzie można odpocząć w cieniu drzew.
-  na końcach drogi, na granicy działki należałoby postawić ograniczniki, tak aby z drogi nie korzystały samochody.
- część działki przeznaczyć na wybieg dla psów poprzez ogrodzenie, ustawienie kosza na zwierzęce odchody, kładkę i tunel ażurowy do zabawy dla psów.
- nasadzenie drzew i krzewów.
Wszystkie te zmiany poprawią nie tylko estetykę ale przede wszystkim poprawią bezpieczeństwo mieszkających tam mieszkańców.

Szacunkowy koszt zadania: 500 000zł