projekt nr 1

1. Bezpiecznie piechotą po zdrowie - budowa chodnika wzdłuż ulicy Działkowej


Skrócony opis projektu

Rozbudowa chodnika dla ulicy Działkowej od ulicy Rolniczej do ulicy Bobrowej umożliwi swobodny i bezpieczny dostęp do tej części miasta dla korzystających z ROD, mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Jest to także skrót do kąpieliska "Kormoran", ale przede wszystkim "brama" miasta Legnica. Dla jednych miasto się tu kończy, a dla innych zaczyna.

Opis projektu

Realizacja tego projektu rozwiąże problemy związane z bezpieczeństwem oraz dostępem. Zyskają wszyscy mieszkańcy Legnicy. Znajdują się tu setki Rodzinnych Ogródków Działkowych, z których korzystają setki mieszkańców z całej Legnicy. Inwestycja umożliwi bezpieczny spacer do atrakcyjnych terenów rekreacyjnych. Stała rozbudowa miasta Legnica w tym kierunku podnosi coraz bardziej problem bezpiecznego dojścia najmłodszych mieszkańców do szkół.