projekt nr 3

3. Przebudowa drogi dojazdowej do posesji przy ulicy Cisowej 41 do 21 oraz rewitalizacja "przesmyku" pomiędzy ulicą Cisową i Bukową.


Skrócony opis projektu

Rewitalizacja drogi dojazdowej ul. Cisowa 21-41: zrównanie podłoża, wytyczenie spadków/spływów, przygotowanie podłoża pod ułożenie kostki brukowej.


Opis projektu

Dany projekt jest niezbędny do ułatwienia życia mieszkańcom danego obszaru.
Większość mieszkańców okolicznych ulic korzysta z tego przejścia skracając drogę do domu np. wracając z przystanku autobusowego.  
Obecny stan drogi uniemożliwia swobodne korzystanie z niej. Powierzchnia jest nierówna, zniszczona i składa się głównie z błota i dziur. Podczas opadów deszczu korzystanie z drogi jest bardzo ciężkie. Mieszkańcy domów, które sąsiadują z tą drogą mają bardzo utrudniony dojazd i dojście do własnych posesji.
Niezbędne jest również postawienie śmietnika w przesmyku między ulicą Cisową i Bukową, ze względu na ogromną ilość śmieci rzucanych na ziemię.
Zrealizowanie projektu jest niezbędne do ułatwienia życia mieszkańcom przylegających posesji oraz mieszkańcom dalszych domów