projekt nr 4

4. Ptasi Sad przy ul. Jaskółczej


Skrócony opis projektu

Proponujemy stworzenie społecznego sadu miejskiego z boiskiem oraz miejscem rekreacji.
Planujemy posadzenie drzew i krzewów owocowych w tym starych odmian. Sad jest propozycją dla urozmaicenia krajobrazu miejskiego, a dzięki naszej akcji możemy w ciągu kilku lat zmienić stare boisko w ustronne i malownicze miejsce z elementami dzikiej przyrody.

Opis projektu

Ptasi Sad jest miejscem położonym pomiędzy osiedlem Ptasim i Piekary. Koncept sadu społecznego przyjął się w wielu dużych miastach i byłby pierwszym takim obiektem w Legnicy.
Po rozmowach z mieszkańcami zauważyliśmy, że w okolicy istnieje potrzeba miejsc do spędzania wolnego czasu w naturze. Wyznaczony obszar był boiskiem do gry w piłkę, a posiada potencjał do rozbudowania terenu rekreacji: czynnej (sport) jak i odpoczynkowej. Obecnie teren nie zachęca do dłuższego spędzania czasu, ponieważ przez cały dzień jest mocno nasłoneczniony i nieosłonięty od strony ulic. Chcemy to zmienić przekształcając go w przytulną enklawę miejskiej zieleni. Planujemy zagospodarowanie go w ogólnodostępny sad społeczny o powierzchni ok. 2700m2 z drzewami owocowymi m.in. gruszami, śliwami, jabłoniami, czereśniami i wiśniami przeplatany nasadzeniem brzóz, dębów, bzów, olsz i wierzb. W celu zwiększenia plonów oraz ustronności miejsca otaczające skarpy obsadzone zostaną krzewami owocowymi m.in. maliną, różą, głogiem i jeżyną. Proponowane rozwiązania mają ogromne znaczenie dla bioróżnorodności.
Drzewa sadzone będą na półkolu w odstępach 3-5m. Glebę pod sad należy odpowiednio przygotować tj. zaorać, spulchnić, nawieść, a drzewka opalikować i bielić.
Boisko zostanie zrewitalizowane tj. wymiana bramek i dodanie 4 sztuk oświetlenia solarnego. Dla mieszkańców oddany zostanie także teren z ławkami z pni drzew, prostą altaną ze stolikiem, miejscem do robienia ognisk i 2 ww. lampami.
Wiele elementów projektu ma walor edukacyjny, który przedstawiony będzie na tablicach informacyjnych (5-6 szt.). Stworzenie sadu służyć będzie nie tylko uprawie jadalnych owoców, ale tworzeniu i zacieśnianiu więzi międzyludzkich i związków z przyrodą, ponieważ do sadzenia i pielęgnacji zostaną włączeni mieszkańcy.
Na tym terenie prowadzimy działania związane z utworzeniem łąki kwietnej dla zapylaczy w ramach grantu z funduszy EOG.
Koncepcja współtworzona była z architektką krajobrazu.