projekt nr 2

2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – przebudowa ul. Gorzowskiej


Skrócony opis projektu

Projekt polega na zbudowaniu drogi dojazdowej o podłożu twardym dojazdowej do 7 posesji zlokalizowanych przy ul. Gorzowskiej. Obecna droga jest drogą polną, którą utwardzili mieszkańcy w ramach własnych środków, ale niestety to nie jest wystarczające i drogę trzeba remontować po każdej zimie ponieważ pojawiają się w niej głębokie dziury.

Opis projektu

Projekt polega na odbudowaniu drogi o podłożu twardym: asfalt, bruk, inne podłoże. Droga jest również nieoświetlona w nocy, a ze względu na charakter okolicy - mało domów, pola rolne, magazyny - po zmierzchu jest tu bardzo ciemno, przez co może być niebezpiecznie. Projekt zakłada więc także zainstalowanie lamp, najlepiej włączanych automatycznie po zmroku, mogą być solarne, i z czujnikiem ruchu. Wniosek zakłada wykonanie dokumentacji projektowej na całą ulicę Gorzowską, realizacja w ramach posiadanych środków.