projekt nr 1

1. LEKKA KŁADKA KOMPOZYTOWA - na śluzie na zbiorniku KORMORAN. Jako "brakujący element" w budowie ścieżki pieszorowerowej wokół zbiornika.


Skrócony opis projektu

Bez betonu i stali, lekki i wytrzymały – to kompozytowy most pieszo-rowerowy, który jest wynikiem współpracy trzech instytucji w ramach grantu NCBiR kierowanego przez prof. dr hab. inż. Jacka Chróścielewskiego z Politechniki Gdańskiej. Projekt ma pozytywną ocenę po wizji lokalnej z Wody Polskie (w załączniku).

Opis projektu

W obecnej sytuacji obiekt wodno sportowy KORMORAN jest wyłącznie czynny jako kąpielisko
przez kilka miesięcy latem. Na obiekcie znajduje śluza wodna z rzeki Czarna Woda która zasila obiekt. Budowa kładki obok śluzy pozwoli na obejście zbiornika dookoła.
Projekt po wizji lokalnej uzyskał pozytywną opinię z Wody Polskie. Jak również jest w załączeniu aktualna oferta cenowa.

Budowa mostu poprzez montaż tamże gotowej kładki kompozytowej jako jednego elementu
umożliwiłaby połączenie całego brzegu zbiornika w całość. Obiekt zyskałby potencjał do
odwiedzin i dalszych inwestycji. W przyszłości mogłaby powstać na obiekcie ścieżka pieszorowerowa z utwardzonej nawierzchni gdzie będą organizowane zawody przez OSIR - pętla ok. 2km.   Obiekt mógłby funkcjonować przez cały rok.