projekt nr 11.2

11.2. Park Kieszonkowy i chodnik przy ul. Goździkowej


Skrócony opis projektu

Projekt zakłada:
1) Budowa parku kieszonkowego na działce pomiędzy ulicami: Tulipanowej, Goździkowej i Malwowej.
2) Budowa brakującego chodnika przy ul. Goździkowej na odcinku od ul. Morelowej do ul. Malwowej.

Opis projektu

1. Budowa brakującego chodnika przy ulicy Goździkowej(zachodnia strona jezdni od skrzyżowania z ulicą Morelową - chodnik kończy się i piesi poruszają się jezdnią)

Budowa parku uzupełni poprzednie edycje LBO w rejonie. Obecny plac zabaw przy Goździkowej jest często przepełniony. Mieszkańcy zyskają kolejne zielone tereny do celów rekreacyjnych. 3 - Nasadzenia drzew na działkach: a) 499 -Proponowany drzewostan złożony z lipy szerokolistnej, uzupełnianej klonem pospolitym i topolą kanadyjską. Kontynuacja historycznego założenia z drzewostanu na cmentarzu.

2. Budowa parku kieszonkowego/skweru na działce nr 499. Skwer o kształcie prostokąta z alejkami w kształcie litery X w centralnej części (łączenie alejek). Główna część - okrąg w głównej części.

- montaż ławek parkowych, pojemników na śmieci,
- budowa ścieżek - mineralne
- montaż nowoczesnych elementów architektury miejskiej (meble miejskie) - do ustalenia jakie
- montaż tablicy poświęconej patronatowi osiedla : Henryk Sienkiewicz.