projekt nr 10.2

10.2. Wytyczenie i oznakowanie rekreacyjnych ścieżek rowerowych w Lasku Złotoryjskim


Skrócony opis projektu

Projekt przewiduje wytyczenie i oznakowanie rekreacyjnych ścieżek rowerowych przeznaczonych dla wszystkich rowerzystów o łącznej długości 2130 m, wpisujących się w otoczenie Lasku Złotoryjskiego. Realizacja projektu pozwoliłaby na uprzątnięcie, oznaczenie i zabezpieczenie fragmentów lasu, który użytkowany jest na co dzień przez wielu rowerzystów.

Opis projektu

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa rowerzystów oraz innych użytkowników terenów leśnych. Projekt ten jest działaniem kształtującym postawy proekologiczne, propagowaniem zdrowego stylu życia oraz działaniem wspierającym aktywność sportową mieszkańców obszaru Asnyka, ale również wszystkich mieszkańców Legnicy, niezależnie od wieku. Aktywny wypoczynek „na rowerze” stanowi bardzo silny trend i jest jednym z głównych sposobów spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Legnicy. Realizacja projektu pozwoli na podniesie atrakcyjność Lasku Złotoryjskiego, jako miejsca przystosowanego do uprawiania kolarstwa amatorskiego. Wytyczanie i oznakowanie ścieżek rowerowych zostanie wykonane przy jak najmniejszym ingerowaniu w naturalny charakter lasu i przy wykorzystaniu w pełni jego naturalnego potencjału, co również stanowić będzie o atrakcyjności projektu.

Szacunkowe koszty:
- przygotowanie koncepcji – wytyczenie ścieżek rowerowych wraz z wizją lokalną, oznakowanie ścieżek, opis techniczny – 20 000 zł
- przygotowanie ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 2 130 m – 227 000 zł
- oznakowanie ścieżek rowerowych – 10 000 zł
- ustawienie tablicy informacyjnej z mapą ścieżek i okolicy – 5 000 zł
- ustawienie 2 tablic informacyjnych przy wjazdach na ścieżkę -  2 000 zł
- ustawienie 2 ławek jako miejsc wypoczynku – 6 000 zł