projekt nr 7.4

7.4. Zagospodarowanie Skweru Przyjaciół Dzieci u zbiegu ulic Jordana – Powstańców Śląskich- Zielonej na miejsce rekreacyjne dla dzieci i rodzin z pamiątkow


Skrócony opis projektu

Powstanie miejsce rekreacyjne z klombami, ławkami i niską zielenią. Dodatkowo umieszczone zostaną elementy dekoracyjne upamiętniające legnickich działaczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, których życiową pasją była praca na rzecz dzieci.

Opis projektu

Zagospodarowanie skweru Przyjaciół Dzieci pozwoli na stworzenie ogrodzonego niskim ażurowym murkiem z cegły klinkierowej miejsca rekreacyjnego, wyposażonego w elementy małej architektury, tj. ławki i kosze na odpady z utwardzonym dojściem, zielenią z wykorzystaniem wysokiej istniejącej zieleni, nasadzonych krzewów ozdobnych i klombów kwiatowych.
Uchwałą Rady Miejskiej w Legnicy z 29.01.2018 r. na wniosek Oddziału Miejskiego TPD w Legnicy skwerowi u zbiegu ulic Powstańców Śląskich i Zielonej została nadana nazwa „Przyjaciół Dzieci”. Ma to być miejsce , gdzie poprzez elementy dekoracyjne przywołana zostanie pamięć o zmarłych legnickich działaczach TPD, którzy swą aktywność życiową skierowali na pracę z dziećmi i na rzecz dzieci. Wśród nich są takie osoby jak: Janina Ryś (wychowawczyni powstałego w 1945 r. Domu Dziecka „Dla Sierot Wojny”), Władysław Stawik (twórca charytatywnej stołówki, która mieściła się w budynku obecnego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego), Maria Domalewska, Wacław Makowski, Czesława Wiadrowska,Anna Smużniak, Janusz Wawrzyszko czy Włodzimierz Szyposz.  Zagospodarowanie skweru pozwoli na promowanie aktywnej społecznie postawy i pracy na rzecz dzieci. Miejsce to stworzy warunki do rekreacji dla mieszkańców z rejonu ulic Zielonej, Jordana, Wrocławskiej oraz wszystkich mieszkańców Legnicy odwiedzających Park Miejski. Ponadto pamiątkowe elementy dekoracyjne przywołujące pamięć o zmarłych legnickich działaczach TPD, którzy swoje życie poświecili na pracę z dziećmi będą miały walor edukacyjny i promujący Legnicę. Tym bardziej, że w przyszłości planowane jest usytuowanie na skwerze ławeczki z siedzącą postacią dr. Henryka Jordana (patrona pobliskiej ulicy), wielkiego społecznika, z którego inicjatywy powstał w Krakowie pierwszy w Europie publiczny ogród zabaw i gier ruchowych dla dzieci. Do dzisiaj dla tego typu obiektów stosuje się określenie „Ogródki Jordanowskie”.