projekt nr 6.4

6.4. Zagospodarowanie zielenią - skweru pomiędzy ul. Wiązową i ul. Cedrową


Skrócony opis projektu

Pamiętajcie o ogrodach
Przecież stamtąd przyszliście
(…)
W żar epoki nie użyczy wam chłodu
Żaden schron żaden beton
J. Kofta , J.Pietrzak
Każde drzewo krzew i roślina rosnąca w mieście daje człowiekowi to co niezbędne do życia. Nie niszczmy tego dzięki czemu żyjemy. Zacznijmy dbać o środowisko – dla siebie i dla naszych dzieci.

Opis projektu

Zagospodarowanie wskazanego terenu pod zieleń publiczną o charakterze łąki kwietnej pełniącej również rolę tymczasowego ogrodu deszczowego. Teren spełniać będzie funkcje przetrzymywania nadmiaru wód opadowych i jej przenikanie w naturalny sposób do gruntu. Woda pochodzić będzie z sąsiednich terenów utwardzonych. Dla zwiększenia pojemności , teren zostanie lekko pogłębiony, a pobliski teren, gdzie tworzą się kałuże (ul. Skrajna, Cedrowa, Wiązowa )wyprofilowany w stronę łąki. Odpowiedni dobór roślin pozwoli na estetyczne i praktyczne zagospodarowanie.

Na terenie zlokalizowane zostaną również: chodnik z płyt ażurowych wzdłuż ul. Cedrowej, oraz przy słupie ogłoszeniowym, wykonana ścieżka piesza. Cały teren zostanie wyprofilowany w stronę łąki i osłupkowany uniemożliwiając wjazd samochodów i zrzucanie odpadów. Na terenie konieczne jest postawienie tablic ostrzegających o zakazie wywozu odpadów.

Skwer będzie też pełnił funkcję edukacyjną. Łąki kwietnie i ogrody deszczowe ciągle są nowością w miastach, dlatego na terenie postawione będą tablice edukacyjne. Informacja dotyczyć będzie: roli łąk kwietnych w miastach, korzyści z ogrodów deszczowych, nazw kwiatów występujących na łące, wpływu pszczół i innych owadów na życie i zdrowie człowieka itp.

Uzasadnienie: Samochody jeżdżące na skróty pieszą gruntową ścieżką zdewastowały ścieżkę.

Zielony skwer został zniszczony przez wysypywany tam gruz i śmieci. Po deszczu pojawiają się ogromne kałuże, a błoto z nich nanoszone jest na przyległe ulice. Jeżdżące samochody rozchlapują błoto na elewacje budynków i pieszych. Po wyschnięciu każdy jadący samochód wzbija tumany kurzu, którym oddycha cała okolica.Konieczny zakres robót (tys.):

Roboty ziemne 30

Przebudowa drogi 75

Budowa ścieżki 42

Chodnik 30

Oświetlenie 17

Łąka 8

Drzewa krzewy 4

Tablice edukacyjne i ostrzegawcze 4

Słupki 50

Projekt 10

Suma: 270 000 zł