projekt nr 6.3

6.3. „Planeta świetnej i bezpiecznej zabawy”-modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Legnicy


Skrócony opis projektu

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 9 w Legnicy. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni do zabawy dla dzieci oraz miejsca spotkań ich rodziców . Przedmiotem zadania będzie likwidacja starych urządzeń, wyrównanie terenu oraz  montaż nowoczesnego sprzętu rekreacyjno-zabawowego wraz z bezpiecznym podłożem.

Opis projektu

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego, w pełni bezpiecznego miejsca zabawy oraz rozwoju dla dzieci z Osiedla Kopernika . W pełni nowoczesne, certyfikowane urządzenia do zabawy, ogrodzony plac z wyrównanym terenem i bezpiecznym podłożem zapewnią bezpieczeństwo , rozrywkę , rozwój fizyczny , kształtowanie postaw prospołecznych dla najmłodszych oraz ich integrację . Opiekunowie dzieci zyskają miejsce spotkań i integracji z innymi dorosłymi w komfortowym oraz przyjaznym miejscu. Korzystanie z placu zabaw przez najmłodszych mieszkańców Osiedla pozwoli na minimalizację lęku separacyjnego przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej. Pozwoli na wcześniejsze  zapoznanie dzieci  się z placem przedszkolnym.
Zabawy na świeżym powietrzu pozwolą na wyrabianie dobrych nawyków spędzania wolnego czasu zarówno przez dzieci ,jak i osoby dorosłe. Plac zabaw stanie się  nie tylko miejscem zabawy, ale również miejscem rozwoju intelektualnego dzieci, rozwoju fizycznego oraz miejscem integracji społeczności naszego osiedla. W okolicy brakuje bezpiecznego placu zabaw z nowoczesnym sprzętem ,a jak wiadomo najlepsze inwestycja to ta w młode pokolenie.