projekt nr 6.1

6.1. Przebudowa chodnika przy ulicy Jacka Malczewskiego.


Skrócony opis projektu

Wymiana zniszczonej nawierzchni chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową oraz rewitalizacja zieleni przyległej do niego.

Opis projektu

Przebudowa ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa poruszania się osób, które mieszkają i pracują przy ulicach J .Malczewskiego, Radosnej, Gagarina, Miarki, Horyzontalnej. Nawierzchnia chodnika w wielu miejscach jest popękana, nierówna i zapadnięta. Poruszanie się w tym miejscu jest trudne, a w niektórych sytuacjach niebezpieczne szczególnie podczas opadów lub w okresie zimowym, gdy w zapadlinach jest lód. Zieleń wzdłuż chodnika jest zaniedbana.