projekt nr 4.2

4.2. Przebudowa boiska do piłki nożnej pomiędzy ulicami: Neptuna i Mirandy!


Skrócony opis projektu

Boisko znajduje się na terenie rekreacyjnym pomiędzy ulicami: Neptuna i Mirandy! Boisko jest stare i zniszczone, ma trawiastą, nierówną nawierzchnię, aż prosi się o remont!
Wymieńmy je na nowe! Nowoczesne, wygodne z miejscami do odpoczynku!

Opis projektu

Projekt ma na celu przekształcenie zniszczonego boiska we wspaniały i trwały obiekt do gry dla wszystkich mieszkańców. Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni połączy funkcję rekreacyjną i wypoczynkową. Nasadzenie zieleni wysokiej zagwarantuje cień, czyli komfortowe warunki do gry, odpoczynku po meczu, czy przypilnowania swoich pociech.
Nowoczesne boisko z nawierzchnią syntetyczną i nowymi piłkochwytami poprawi estetykę terenu i poprawi komfort gry i zabawy, na nowo zjednoczy mieszkańców i zmobilizuje ich do aktywności fizycznej… Zaplanowano przebudowę boiska o wymiarach 15 m x 30 m z bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, wyposażone w 2 bramki do piłki nożnej,  2 kosze do koszykówki, spełniające wymogi bezpieczeństwa dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo, zmęczeni odpoczną spokojnie na wygodnych ławkach i hamakach!
Dodatkowo w ramach pozostałych środków projekt zakłada budowę monitoringu miejskiego.  

Zagłosujmy na Boisko na Neptuna!!!