projekt nr 4.1

4.1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego między ogródkami działkowymi przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy.


Skrócony opis projektu

Budowa ciągu pieszo-rowerowego ułatwi przemieszczanie się mieszkańcom Osiedla Ptasiego z Osiedlem Kopernika. Poprawi w znaczący sposób komfort przemieszczania.

Opis projektu

Budowa ciągu pieszo-rowerowego między ogródkami działkowymi przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy z kostki typu Pol-Bruk.