projekt nr 3.2

3.2. Arena Piekary - Budowa parku zieleni i budowa profesjonalnego boiska o nawierzchni syntetycznej do koszykówki na terenie aktywności sportowej u zbieg


Skrócony opis projektu

Budowa boiska wraz ogrodzeniem i infrastrukturą ( piłkochwyty, ławki). Teren dodatkowo będzie zazieleniony drzewami i kolejnymi miejscami do wypoczynku.

Opis projektu

Projekt jest kontynuacją dwóch udanych edycji w których udało się wybudować boisko do piłki nożnej i piłki siatkowej wraz z zazielenieniem terenu ( edycja 2020 w toku). Obecnie celem uzupełnienia, planujemy kolejnego boiska dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Sukces poprzednich edycji, odbiór i zainteresowanie jakim cieszy się obiekt motywuje mnie do kolejnego wniosku o rozbudowę i uatrakcyjnienie terenu.